top of page
  • alttinasi

Käytetäänkö teidän työpaikalla valokuvia sisäisessä viestinnässä?


Käynnistän talven aikana seuraavaa väitöskirjani case-tutkimusta. Yllätyksenä se ei varmasti tule kenellekään, että aiheena on valokuvat. Näkökulma on kuitenkin toivottavasti tuore, nimittäin se liittyy työpaikkoihin ja niiden sisäisessä viestinnässä käytettyihin valokuviin.Työnimenä tutkimukselle on tässä kohtaa ”valokuvien funktiot työpaikan sisäisessä viestinnässä.” Tiedän, että työpaikkojen sisällä viestintäkanavia on useita, kuten WhatsApp, sähköposti, Messenger, suljetut Facebook ryhmät ja vaikkapa Yammer. Samoin tietooni on tullut, että valokuvat toimivat sekä työnteon välineenä että viihteenä. Voiko joskus yhdellä kuvalla olla jopa päällekkäisiä funktioita?Mikäli kuulut työorganisaatioon, jossa koet valokuvien lähettämisellä olevan jonkinlainen funktio (työhön liittyvä tai viihdyttävä), niin kuulisin mielelläni asiasta lisää. Tässä vaiheessa kartoitan hieman tilannetta, minkä jälkeen haen kolmea organisaatiota, joiden kuvaviestintään voisin perehtyä hieman syvemmin.


49 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page