top of page

Höytämön historiaa ja vanhoja karttoja

This first story is briefly about the history of Höytämö. It also introduces some old maps of the area.

Sääksjärven alueen ensimmäiset maatilat perustettiin 1800-luvun lopussa. Peltojen raivaajia olivat muun muassa Lempäälän pappilan sekä Hakkarin, Hennerin, Kolkkisen ja kahden Näppilän torppareita sekä mäkitupalaisia. He maksoivat vuokransa työllä, keräämällä marjoja sekä tekemällä esimerkiksi luutia ja vihtoja. Höytämön alue oli kivikkoista metsämäistä maisemaa aina 1940-luvulle saakka, jonka jälkeen alueelle alkoi ensin nousta kesämökkejä ja sitten ympärivuotisia taloja.

yleiskartta_1855_julki.jpg

1855 vanha kartta Sääksjärven alueesta. Järvien nimet vielä hakevat nykyistä muotoaan.

Höytämön alue sijoittuu ajasta ja kartasta riippuen hieman eri kohtiin karttaa Sääksjärven osana. Esimerkiksi postipaikkana Höytämö tunnetaan usein osana Sääksjärveä. Vuoden 2013 Lempäälän kunnan tietopaketissa (infokirja) Höytämön päällä, mottoritien itäpuolella lukee isoilla tikkukirjaimilla SÄÄKSJÄRVI ja vasta alempana pienemmällä Höytämö. Vastapainona mainittakoon, että Sääksjärven juna-asema on merkitty Höytämönä vuoden 1961 peruskartaan.

Nimestä on myös eri versioita. Vahoissa kirjoissa Höytämöjärvestä esiintyy ainakin versiot Höytämäsjärvi, Höytämäjärvi ja Höytämönjärvi. Höytämöjärvi on ilmeisesti vakiintunut vasta viimeisten muutaman kymmenen vuoden aikana.     

 

Peruskartta_1961_julki.jpg

1961 peruskartta. Höytämö on junaseisakkeen nimi, muuten kartassa lukee Höytämä, Kiilto Oy:n tehtaasta tai Kehätiestä ei ole vielä tietoakaan.

Höytämö- ja Iso-Kyynäröjärven rannoille rakennetiin ensin kesämökkejä Toisen maailmansodan jälkeen. Tästä Liisa Pajupuro (2001) kirjoittaa "Sääksjärvi, Portti Lempäälään" kirjassa näin:" Lempäälän soratien varrella oli suuri kivi, jossa luki Höytämö. Siitä se alkoi, kapea, keskikohdaltaan ruohoa kasvava tie. Se luikerteli pienen kylän lävitse Höytämöjärven rantaan. Sähkölinjojen kohdalla oli jyrkkä, mutkallinen mäki, jonka vuoksi autoilla oli joskus vaikeuksia päästä ensimmäisellä yrittämällä ylös." (toim. Mäkelä R. 2001 s. 39)Sen ajan peruskartan mukaan Höytämöntie alkoi nykyisen Sääksjärven nuorisotalon nurkalta ja jakui aina Höytämöjärven rantaan asti. Sähkölinja näytti menevän hyvin läheltä siitä, missä se nytkin menee eli ylittäen Iso-Kyynäröjärven eteläpäässä sekä Höytämöntien Notkopolun ja Notkotien länsipuolelta.Ympärivuotiset asukkaat muuttivat Höytämöön 1950-1970, jolloin alueelle rakennettiin paljon omakotitaloja. Nykyinen Paunun asuntoalue oli 1970-luvun puoliväliin saakka tuuheaa kivikkoista metsää.

peruskartta_2013_julki.jpg

2013 peruskartta. Höytämö on kasvanut ja kehittynyt.

Kartat: vanhatkartat.fi

bottom of page